- POL-MER Sp. z .o.o|HuK Dopag - https://hilger-kern.pl -

Oferta

 

Techniki napędu - odnosnik do strony [1] Technika napędu [2]
Zaawansowane techniki napędu przemysłowego.

Technika zapobiegania drganiom - link do strony [3] Technika zapobiegania drganiom [3]
Gumowo metalowe elementy tłumiące i izolujące.

Techniki dozowania - link do strony [4] Technika dozowania [4]
Systemy dozowania i mieszania jedno i dwu komponentowego.

Technika natryskiwania - link do strony [5] Techniki natryskiwania [5]
Standardowe systemy natryskiwania i technologia 2K.

Elektronika przemysłowa - link do strony [6] Elektronika przemysłowa [6]
Urządzenia pomiarowe w celach utrzymania i serwisu.