s

Kontakt

POL-MER Spółka z o.o.

Adres siedziby:
Kalinówka, ul. Lipowa Nr 15
21-040 Świdnik k/Lublina

tel.:    81 740 33 14
81 740 33 15
81 746 66 66
fax:    81 740 33 16
e-mail: biuro@pol-mer.pl
www: www.pol-mer.pl

Biuro w Gdyni:
ul. Mikołaja Kopernika Nr 125

tel.:    58 662 00 62

KRS: 0000164842

Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 246.000 zł
REGON: 430211818
NIP PL 712-01-62-720
BDO 000204862
Numer D-U-N-SR: 367299752

Wszystkie płatności za dostawy towarów i usług prosimy realizować na nasz rachunek bankowy w
BNP Paribas Bank Polska o/Lublin konto
dla transakcji w PLN PL 73 1600 1446 0003 0517 7750 8001
dla transakcji w EUR PL 18 1600 1446 0003 0517 7750 8021
dla transakcji walutowych adres SWIFT BIC PPABPLPK

Zapraszamy na prezentacje firmy www.pol-mer.pl