s

Natrysk jednokomponentowy

1K Natryskiwanie jednokomponentowe

W przypadku optymalnie zaprojektowanego urządzenia do natrysku jednokomponentowego wszystkie elementy są starannie i sensownie do siebie dopasowane. Optymalne nanoszenie farby, ekonomiczne zużycie farby, długa trwałość wszystkich wykorzystanych elementów składowych wybierane są odpowiednio do wymagań produkcyjnych. Projektujemy dla Państwa urządzenia natryskowe wykorzystujące następujące metody pracy:

  • niskie ciśnienie
  • wspomaganie sprężonym powietrzem
  • wysokie ciśnienie
  • ESTA

Techniki natryskiwania (DE) – PDF