s

LEAK-DETECT

Przyrząd wykrywający przecieki LEAK-DETECT.

Do lokalizacji przecieków w sieciach sprężonego powietrza, jak również w systemach pneumatycznych w urządzeniach i maszynach.
Przyrząd wykrywający przecieki LEAK-DETECT jest własnym projektem Hilger u. Kern Elektronika Przemysłowa.
Przyrząd wykrywa przecieki występujące w przekrojach od 0, 1mm Ø. Szczególnie efektywne jest zastosowanie w otoczeniu głośnym – jak np. w hałaśliwych halach produkcyjnych – gdzie przecieki nie są słyszalne uchem ludzkim.
LEAK-DETECT wykrywa uciekające powietrze poprzez sondę ultradźwiękową.
Przyrząd zmienia sygnał w słyszalny ludzkim uchem szum. Wspierane jest to poprzez wyświetlacz optyczny.

Pobierz pliki